Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2014

HIỆP HỘI

BÔNG SỢI VIỆT NAM

Số: 41/2014/TB-VCOSA

Lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Tp.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2014,

 

                        Kính gửi:       - Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

                                                - Quý Hội viên Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ, Tết lớn trong năm, Văn phòng Hiệp hội Bông Sợi xin thông báo đến Quý Cơ quan ban ngành, Quý Hội viên, Doanh nghiệp và các tổ chức đối tác về kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 của Văn phòng Hiệp hội như sau:

 

1.      Đối với Thời gian làm việc của Văn phòng Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam
  • Làm việc đến 17:00 ngày

27/01/2014 (nhằm ngày 27/12, âm lịch)

  • Nghỉ tết từ ngày

28/01/2014 (nhằm ngày 28/12, âm lịch) đến hết ngày 04/02/2014 (nhằm ngày 05/01, âm lịch)

  • Chính thức làm việc trở lại vào ngày

05/02/2014 (nhằm ngày 06/01, âm lịch)

2.      Đối với Bản tin ngày, tin SMS giá cả thị trường, phát hành từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
  • Phát hành bình thường đến hết ngày

24/01/2014 (nhằm ngày 24/12, âm lịch)

  • Tạm ngưng cung cấp dịch vụ từ ngày

27/01/2014 đến hết ngày 07/02/2014

  • Chính thức phát hành trở lại vào ngày

10/02/2014 (nhằm ngày 11/01, âm lịch)

3.      Đối với Bản tin Tuần san, phát hành vào thứ 6 hàng tuần
  • Tạm ngưng cung cấp dịch vụ 3 kỳ, ngày

24, 31/01/2014 và 07/02/2014

  • Chính thức phát hành trở lại vào ngày

14/02/2014

Văn phòng Hiệp hội thông báo đến Quý Doanh nghiệp được biết và đón theo dõi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Văn phòng Hiệp hội kính chúc Quý Cơ quan, doanh nghiệp, Quý Hội viên nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thắng lợi và thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP

HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đăng nhập thành viên

Quản lý tài khoản

  • Xin chào
  • Advertisement