USDA nâng dự báo sản lượng bông toàn cầu của vụ bông 2017-2018

Bộ Nông nghiệp Mỹ trong dự báo tháng 6 đã nâng sản lượng bông toàn cầu từ 113,2 triệu tấn lên 114,7 triệu tấn, tăng 1,3% cho vụ mùa 2017-2018. Kết hợp với một số xem xét lại về vụ bông hiện hành và các vụ bông trước, dự báo sản lượng tăng 8,2% so với năm trước.

Theo báo cáo hàng tháng của bộ Nông nghiệp Mỹ “Bông: Thị trường thế giới và các xu hướng” thì sự gia tăng dự đoán về sản lượng bông là do gia tăng diện tích trồng bông do giá bông cao hơn ở hầu hết các nước trồng bông lớn, và sự cải thiện đáng kể vể triển vọng ở một vài nước, như Pakistan, Trung Quốc và Mexico.

Báo cáo cho biết rằng “mặc dầu triển vọng đang cải thiện thì sản lượng bông toàn cầu vẫn thấp dưới mức quan sát được trước vụ năng suất cực thấp 2015-2016. Sự hồi phục về sản lượng thay đổi theo vùng, nhưng đáng chú ý rằng hầu như chỉ có một vùng trong số các khu vực sản xuất lớn, Vùng châu Phi nói tiếng Pháp, được dự báo đạt năng suất lớn nhất chưa bao giờ có, chừng 5,2 triệu kiện”.

Dự báo cho thấy tiêu thụ tăng từ 2,2% tháng trước lên 2,6%. Dự báo cho Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan tất cả đều tăng đáng kể, đẩy tốc độ tăng trưởng dự báo cho tiêu thị mà không có dự báo nhu cầu gia tăng cho nhập khẩu, đặc biệt là khi Trung Quốc và Pakistan có sự báo sản lượng lớn hơn cho vụ 2017-2018, và do vậy nguồn cung được kỳ vọng tương đối lớn.

Việc xem xét lại tiêu thụ lại cho thấy ít hơn xu hướng gia tăng của sản lượng toàn cầu, dẫn đến dự trữ cuối vụ cao hơn. Ngoài ra, dự báo mậu dịch toàn cầu lại giảm đi, do nhu cầu nhập khẩu thấp hơn ở các nước sản xuất bông, đặc biệt là ở Pakistan. Dự báo cao hơn này cho dự trữ cuối vụ 2017-2018 là do khu vực bên ngoài Trung Quốc, (tại đó dự báo về mức độ xả hàng đã gia tăng) với kết quả rằng USDA tiếp tục kỳ vọng sức ép lên giá, dự báo cho sự sụt giảm về giá tại nông trại Mỹ so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo giá bông tại nông trại Mỹ trung bình theo mùa là không đổi tại mức 64 cent/pound. Đối với vụ 2016-2017,dự báo giá trung bình theo mùa tại nông trại đã giảm đi nửa cent cuống 68,5 cent/pound.

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads