XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TIẾP TỤC GIỮ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG CAO

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng trưởng cao trong tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2018. Kết quả này đã đóng góp tích cực vào việc duy trì xuất siêu, hướng tới cán cân thương mại bền vững. Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN) Xuất khẩu …