Doanh nghiệp xơ, sợi thiệt vì thuế chống bán phá giá

Sản phẩm xơ sợi xuất khẩu của Việt Nam liên tiếp bị kiện và áp thuế chống bán phá giá, khiến doanh thu sụt giảm, cơ hội xuất khẩu sang các thị trường bị áp thuế ngày càng thu hẹp. Xuất khẩu sụt giảm  Năm 2017, xuất khẩu dệt may, xơ sợi, vải, nguyên phụ …