DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỢI CỦA PVTEX BẮT ĐẦU CÓ LÃI

Sau 1 tháng vận hành phân xưởng sợi, nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) đã có lãi khoảng 170 triệu đồng, sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.   Công đoàn ngành dầu khí tại Lễ phát động của PVTEX. Ảnh: PVTEX Đáng mừng hơn khi PVTEX và Tổ …