CỨU PVTEX: TÁI CƠ CẤU NỢ HAY CHO PHÁ SẢN?

PVN đang kiến nghị được tái cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, đồng thời kéo dài thời gian vay từ 10 năm lên 19,5 năm cho PVTex. Văn bản kiến nghị mới đây của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) được căn cứ trên đề xuất của Công ty cổ …