KHÔI PHỤC ĐÀ TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG ĐÔNG

Trong bối cảnh thị trường truyền thống bão hòa, sức tiêu thụ giảm thì việc doanh nghiệp tăng cường khai thác thị trường Trung Đông là một hướng đi chiến lược và có ý nghĩa quan trọng về lâu dài. Theo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương), trong bối cảnh …