ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN: EVFTA TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TOÀN DIỆN NHẤT

Đó là nhận định tại Hội thảo Tham vấn về các tác động của Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đối với nền kinh tế Việt Nam diễn ra tại TP.HCM ngày 28/11. Hội thảo do Dự án hỗ trợ Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU- MUTRAP) phối hợp …