Gian nan đưa Nhà máy xơ sợi Đình Vũ vận hành trở lại

Một nhà máy xơ sợi được đầu tư với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng từng được kỳ vọng lớn đã phải “đắp chiếu” từ năm 2015. Bao giờ dự án này vận hành trở lại vẫn là câu hỏi chưa dễ có lời hồi đáp đúng hẹn. Tại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ, …