DỆT MAY XUẤT KHẨU NHIỀU VẪN LO

Đơn hàng dồi dào đến hết năm, doanh nghiệp dệt may phải cho công nhân làm thêm ca, tăng giờ để kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhưng lợi nhuận đem về lại chưa tương xứng  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong nửa đầu năm 2018, dệt may tiếp tục …