NGÀNH DỆT MAY TRƯỚC ÁP LỰC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khi mức độ tự động hóa được đẩy lên tối đa, ngành Dệt may Việt Nam sẽ mất lợi thế về nhân công giá thấp và tay nghề cao. Không ít người lo lắng dệt may Việt Nam sẽ gặp khó vì hàng loạt đơn hàng sẽ chuyển …