Một số hình ảnh về các buổi Hội thảo tại Triển lãm Quốc tế VTG 2017

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads