NHẬP KHẨU BÔNG TĂNG SAU HAI THÁNG GIẢM LIÊN TIẾP

Nhập khẩu bông trong tháng 8 tăng sau khi hai tháng trước đó suy giảm liên tiếp, nâng lượng bông nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2017 tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ 2016. Giá nhập trung bình đạt 1829,5 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 8/2017 nhập khẩu bông các loại tăng cả lượng và trị giá so với tháng 7, tăng lần lượt 20,8% và 21% – đây là tháng tăng đầu tiên sau khi giảm hai tháng liên tiếp – nâng lượng bông nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2017 lên 889,2 nghìn tấn, trị giá 1,6 tỷ USD, tăng 24,82% về lượng và tăng 46,91% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Giá nhập bình quân 8 tháng 2017 tăng 17,6% so với 8 tháng 2016 lên 1829,5 USD/tấn.
 
Ngành kéo sợi Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu bông nhập khẩu (chiếm 99,9% tổng lượng bông sử dụng). Lượng bông nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây, từ 150.000 tấn trong năm 2005 lên khoảng 1,2 triệu tấn trong năm 2016. Trong đó bông Mỹ luôn chiếm tỷ trọng lớn, 56,5% trong 8 tháng đầu năm 2017. Tốc độ nhập khẩu mặt hàng bông từ thị trường này lượng, kim ngạch và giá nhập đều tăng so với cùng kỳ 2016. Cụ thể, lượng bông nhập đạt 50,6 nghìn tấn, trị giá 936,6 triệu USD, tăng 42,35% về lượng và tăng 68,61% về trị giá. Giá nhập trung bình đạt 1863,3 USD/tấn, tăng 18,36%. Với lượng, kim ngạch và giá nhập tăng trong 8 tháng 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển của bông Mỹ tại Việt Nam.
 
Thị trường lớn đứng thứ hai là Ấn Độ, tăng 52,49% về lượng và tăng 77,65% về trị giá, đạt lần lượt 137,1 nghìn tấn, 231,7 triệu USD với giá nhập 1689,95 USD/tấn, tăng 16,5% so cùng kỳ.
 
Ngoài hai thị trường chủ lực kể trên Việt Nam còn nhập khẩu từ các thị trường khác nữa như: Bờ biển Ngà, Achentin, Indonesia, Paklistan…. trong đó nhập khẩu bông từ các nước Đông Nam Á trong 8 tháng đạt 2,3 nghìn tấn, trị giá 2,7 triệu USD với giá nhập 1182,27 USD/tấn, so với cùng kỳ năm trước giảm 16,78% về lượng nhưng tăng 4,52% về trị giá.
 
Nhìn chung, 8 tháng đầu năm 2017 lượng bông nhập từ các thị trường đều có mức tăng trưởng, chiếm 54,5% trong đó nhập từ Achentina tăng mạnh vượt trội, tăng 236,54% về lượng và tăng 357,07% về trị giá, tuy lượng nhập chỉ đạt 3,3 nghìn tấn, trị giá 6 triệu USD, giá nhập trung bình 1783,7 USD/tấn, tăng 35,81% so cùng kỳ 2016. Ngược lại, thị trường với lượng bông nhập suy giảm chiếm 45,4% và nhập từ Trung Quốc giảm mạnh nhất, giảm 99,76% về lượng và giảm 99,69% về trị giá, tương ứng với 561 tấn, 1,4 triệu USD.
 

Nguồn: Vinanet

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads