MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI POLYESTER

Mùa cao điểm truyền thống “tháng 9 vàng và tháng 10 bạc” trong nửa cuối năm nay biến thành “ tháng 9 thép và tháng 10 đồng”, điều này tương phản lớn với nửa đầu năm làm thị trường ngạc nhiên. Giá nguyên liệu đầu vào tăng và giảm mạnh trong quý 3 liên quan đến tình hình trên, nhưng nguyên nhân chính là phản ứng dây chuyền của doanh số bán hàng dệt may im hơi lặng tiếng.

Doanh số bán hàng dệt may phục hồi đáng kể trong năm 2017 và các DN dệt may có thương hiệu đã thu được kết quả tốt đẹp về thu nhập và lợi nhuận trong năm 2017, điều này đã làm cho các công ty dệt may nghĩ rằng nhu cầu hồi phục và gia tăng tồn kho trong năm 2018. Tuy nhiên, thực tế là mức tăng trưởng doanh thu hàng dệt may bắt đầu đi xuống từ quý 2/2018.
Việc sản xuất mẫu, sản xuất vải và sản xuất may mặc trong các công ty dệt may là một quá trình, vì vậy các đơn hàng vải vẫn phải được đặt từ trước. Với kỳ vọng vào năm 2018, đặc biệt là triển vọng tốt về nhu cầu trong nửa cuối năm nay, rất nhiều đơn hàng đã được liên tiếp đặt trong nửa đầu năm nay, và một số đơn hàng đã được giải quyết trước với nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng lên.

Do đó, doanh số và đơn hàng vải mộc đã được thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm nay, và việc cung cấp các loại vải thông dụng của các máy dệt nước thậm chí còn không đủ. Nhìn chung tồn kho vải mộc khá thấp tại các công ty dệt. Nhưng việc tiêu thụ hàng dệt may đã kém hơn so với kỳ vọng trong năm nay: các doanh nghiệp dệt may đã chứng kiến doanh số sụt giảm và tồn kho đang tăng lên bắt đầu từ quý 2. Đi đôi với việc nguyên liệu đầu vào tăng giảm mạnh trong quý 3, doanh số bán vải mộc đã trầm lặng từ quý 3, đơn hàng giảm và tồn khó tăng lên.

Tồn kho tích lũy xuất hiện đầu tiên trong ngành may mặc, sau đó diễn ra trong ngành dệt thoi và sau cùng đến các nhà máy polyester. Cả ngành công nghiệp polyester và chuỗi công nghiệp hạ nguồn đã gặp phải sức ép tồn kho kể từ quý 4. Các nhà máy dệt và polyester bắt đầu phải dần dần cắt giảm sản xuất, nhưng những tác động chung từ việc giảm tồn kho là không rõ ràng.

Nhìn chung, doanh số bán hàng dệt may tăng lên rõ rệt, nhất là trong năm 2017 khi doanh số đạt mức tương đối cao, khi nhu cầu trong nước và xuất khẩu hồi phục từ năm 2017. Với kỳ vọng đó, các DN dệt may gia tăng đơn hàng và bổ sung tồn kho. Nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng lên, dẫn đến tỷ lệ vận hành cao của ngành dệt thoi trong 6 tháng đầu năm. Các công ty thương mại tích trữ đầu có với khối lượng lớn sản phẩm, nhưng nhu cầu tiêu dùng thực tế trong nước giảm xuống trong quý 2/2018.

Tồn kho vải và quần áo bắt đầu tăng lên nhanh chóng trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung Mỹ bắt đầu sau Quý III, những tác động này đã dần chuyển vào lĩnh vực sản xuất polyester. Thị trường nguyên liệu đầu vào giảm trong cùng thời gian này, do vậy các thương nhân bắt đầu bán hàng hóa rẻ và cách nhìn bi quan đã lan rộng trên thị trường. Trong năm 2019, sức ép tồn kho trong ngành dệt may sẽ phải cần thời gian để làm dịu đi, đặc biệt là hàng may mặc lỗi mốt cần phải bán.

Ngoài ra, các thương nhân hy vọng sẽ đặt hàng một cách thận trọng hơn trong bối cảnh sức ép về tiêu dùng cuối cùng và nhu cầu xuất khẩu. Mặc dù sức ép tồn kho của thị trường dệt thoi và polyester có thể dịu đi thông qua việc cắt giảm sản xuất, thì các đơn hàng tiêu dùng sẽ hạn chế hơn trong năm 2019. Đồng thời, với dự báo đơn hàng ít hơn, sức ép về năng lực sản xuất có thể lại xuất hiện do hàng loạt các cơ sở dệt thoi và polyester được đưa vào hoạt động trong hai năm qua.

Nguồn: CCFGroup

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads