So sánh giá xơ và giá sợi tại Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan

Ở Pakistan, biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất sợi bông tăng mạnh vào tháng 5 nhờ vào mức tiêu thụ mạnh và giá tăng liên tiếp tại các nhà máy kéo sợi. Ngược lại, tại Ấn Độ lợi nhuận của các nhà sản xuất sợi đã giảm mạnh sau khi giá xơ bông tăng mạnh. Tuy nhiên các triển vọng tháng Năm là hoàn toàn khác nhau.

Giá bông tăng trong tháng vừa qua đã dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận tại các nhà máy kéo sợi ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngược lại, ở Pakistan, giá sợi bông được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh trong khi giá bông không tăng đáng kể.

Lợi nhuận gộp được cải thiện gần 9% tại các nhà máy sợi ở Pakistan cho tháng thứ ba liên tiếp, cuối cùng tăng 19% tính theo đồng rupee so với một năm trước đó.

Ngược lại, ở Ấn Độ, biên lợi nhuận gộp giảm 5% vào tháng 4, do giá bông tăng cao hơn, tăng 6,6% trong tháng, nếu tính đến giá trung bình trong khoảng thời gian 30 ngày.

Các nhà máy kéo sợi đã không thể theo sát việc tăng chi phí nguyên vật liệu và giá sợi chỉ tăng 1,3%.

Ở Ấn Độ, giá xơ bông hiện đang quay trở lại mức thấp hơn, nơi các nhà máy kéo sợi tiếp tục tăng giá một chút để khôi phục lợi nhuận của họ.

Tại Trung Quốc, trong tháng 4, giá sợi bông chưa thực sự dịch chuyển trong khi giá bông tăng rất nhẹ.

Giá bông hiện đang giảm do mức tiêu thụ từ dự trữ nhà nước quay trở lại, nhưng giá sợi bông đang giảm với việc lợi nhuận có thể giảm trong tháng Năm.

Nguồn: Emergingtextiles