So sánh giá sợi: Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan

Giá sợi spunpolyester cũng giảm nhẹ ở Ấn Độ mặc dù giá PSF vẫn ổn định do sự thay đổi nhu cầu hiện tại trong nước từ xơ bông sang xơ polyester.

Nguồn: Emergingtextiles