Giá bông Brazil giảm 7,3% trong tháng 7

Trong tháng 7 hầu hết mậu dịch ở thị trường bông Brazil chỉ hạn chế giao dịch ở số lượng nhỏ. Mặc dầu người bán linh hoạt hơn về giá, người mua không quan tâm đến mậu dịch ở thị trường giao ngay, giá bỏ thầu thấp hơn giá bên bán yêu cầu. Bên cạnh đó các nhà gia công bông phàn nàn về chất lượng của bông hiện có.

Trong khoảng thời gian từ 30 tháng 6 tới 31 tháng 7, chỉ số CEPEA/ESALQ, thời hạn thanh toán 8 ngày, đối với bông loại 41-4, giao hàng ở Sao Paulo, đã giảm 7,3%, đóng cửa ở mức 4,4665 BRL (0,7951 USD)/pound vào 31 tháng 7.

Trong nửa sau của tháng 7, hầu hết các công ty Brazil gia công bông đã mua hàng từ trước, và sự quan tâm mua bông mới chỉ dành cho hàng đến trong những tháng tới.

Trong những tháng tới, giá bông được kỳ vọng giảm thêm do gia tăng lượng bông của vụ 2016-2017 trên thị trường.

Với giá giảm, hầu hết những người trồng bông dành bông chất lượng cao nhất để hoàn thành các hợp đồng đã đóng cửa từ trước. Các công ty mậu dịch dựa trên giá quốc tế và đô la, tuy nhiên lại linh hoạt hơn trong yêu cầu giá ở thị trường giao ngay chủ yếu cho hàng đến trong những tháng tới.

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads