Viscose

Báo cáo đưa ra một cái nhìn toàn diện về giá chuỗi viscose, bao gồm xơ viscose và sợi filament, sợi 100% viscose và poly-viscose và chi phí nguyên vật liệu của các nhà sản xuất sợi: bột bông, bột bông và bột gỗ.