Ấn Độ

Báo cáo đưa ra một cái nhìn tổng quan về thị trường sợi trong nước và xuất khẩu tại Ấn Độ, với các chỉ số giá bao gồm cotton yarns, polyester spun, viscose spun, polyester-cotton, polyester-viscose, acrylic yarns v.v. Giá sợi tại Ludhiana (Punjab), Bhiwandi (Maharashtra) và Tirupur (Tamil Nadu) được cập nhật hằng tuần.