Bộ Công Thương bỏ quy định kiểm tra formaldehyt cho hàng dệt may

Bộ trưởng Công Thương – Trần Tuấn Anh vừa ký Thông tư 23 bãi bỏ quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Nội dung của Thông tư mới không nêu những quy định cụ thể mà chỉ có nội dung duy nhất là bãi bỏ các quy định tại Thông tư 37/2015. Như vậy, từ 26/11 tới, các doanh nghiệp khi xuất nhập khẩu mẫu vải vào Việt Nam sẽ không phải thực hiện kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo tại cửa khẩu.

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads