BÁO CÁO CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỆT SỢI BÔNG TRUNG QUỐC TRONG THÁNG 10 NĂM 2018

Chỉ số phát triển của ngành dệt sợi bông Trung Quốc trong tháng Mười năm 2018 là 47,58, giảm 0,6 so với tháng Chín, phù hợp với dự báo. Nhìn chung, ngành dệt sợi bông của Trung Quốc trong tháng Mười đang trong tình trạng suy giảm. Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Quốc khánh, sản lượng của các DN trong tháng Mười giảm so với tháng Chín, nhưng yếu tố quan trọng là nhu cầu của thị trường hạ nguồn không đủ.

Tình hình chung của các DN cho thấy tình trạng thị trường tuy là mùa cao điểm nhưng lại không sôi động, đơn đặt hàng tiếp tục giảm, việc bán hàng trên thị trường chậm lại, cùng với tác động do giá nguyên liệu tiếp tục giảm, công việc chính của các nhà máy gần đây là giải quyết lượng hàng tồn kho. Trong tháng Mười một, thị trường hạ nguồn vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt và động thái của cuộc xung đột thương mại Trung-Mỹ là sự quan tâm chính của các DN. Từ kết quả khảo sát và nghiên cứu của Hiệp hội cho thấy, khoảng 47% DN cho rằng giá cả thị trường trong nước sẽ giảm vào tháng tới, 43% DN cho rằng thị trường xuất khẩu sẽ giảm, khoảng 21% DN cho rằng cuộc xung đột thương mại Trung-Mỹ sẽ tiếp tục leo thang, 19% DN cho rằng sẽ suy giảm, 32% DN cho rằng sẽ ổn định hơn và 28% DN cho rằng rất khó để đánh giá và dự báo chỉ số phát triển của ngành dệt sợi bông Trung Quốc trong tháng Mười một.

Chỉ số giá mua nguyên liệu

Chỉ số giá mua nguyên liệu trong tháng Mười là 49,96, giảm 0,87 so với tháng Chín, phù hợp với dự báo. Giá bông quốc tế tiếp tục giảm trong tháng Mười, do tác động của giá dầu thô giảm và bông vụ mới bán ra thị trường, giá bông kỳ hạn Trịnh Châu giảm liên tục, giá bông giao ngay trong nước giảm theo; về xơ polyester staple, do giá nguyên liệu giảm nhanh nên giá xơ polyester staple cũng nhanh chóng giảm theo, báo giá xơ viscose staple tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng biểu hiện của thị trường là “có giá chào mà không có thị trường”. Trong tháng Mười, giá trung bình của chỉ số CotlookA là 86,80 cent/ pound, giảm 3,56 cent/pound so với tháng Chín; giá trung bình của bông giao ngay cấp 3128B trong nước là 15.529 NDT/tấn, giảm 701 NDT/ tấn so với tháng Chín; giá trung bình của xơ viscose chính là 15.213 NDT/ tấn, tăng 41 NDT/tấn so với tháng Chín; giá trung bình của xơ polyester staple 1,4D là 10.455 NDT/tấn, giảm 682 NDT/tấn so với tháng Chín. Bước vào tháng Mười một, cung ứng bông vụ mới bước vào thời kỳ đỉnh cao, giá bông trong ngắn hạn khó thoát khỏi tình trạng suy giảm, không gian tăng giá của xơ staple tổng hợp không nhiều, dự báo chỉ số giá mua nguyên liệu trong tháng Mười một giảm.

Chỉ số tồn kho nguyên liệu

Chỉ số tồn kho nguyên liệu trong tháng Mười là 46,96, giảm 0,55 so với tháng Chín, phù hợp với dự báo. Từ dữ liệu của các DN được khảo sát cho thấy, trong tháng Mười, tồn kho nguyên liệu của các DN giảm 5,63% so với tháng Chín. Trong đó, tồn kho bông thô đã giảm 7,43% so với tháng Chín, tồn kho bông nhập khẩu đã giảm 5,01% so với tháng Chín, tồn kho xơ tổng hợp tăng 0,12%. Nguyên nhân chính: Thứ nhất, bông vụ mới bán ra thị trường chưa nhiều, trong giai đoạn thiếu hụt tạm thời, lượng bông các DN có thể mua rất ít; Thứ hai, giá bông trong nước và quốc tế tiếp tục giảm, khoản chênh lệch giữa giá bông trong nước và nhập khẩu giảm, ý muốn mua bông nhập khẩu của các DN không cao; Thứ ba, giá xơ staple tổng hợp giảm, các DN tập trung bổ sung lượng tồn kho sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nên lượng tồn kho tăng nhẹ. Trong tháng Mười một, một lượng lớn bông vụ mới được bán ra thị trường, nguồn cung thị trường bông dồi dào hơn, nhưng nhu cầu hạ nguồn chưa có sự tăng lên đáng kể, ý muốn bổ sung lượng tồn kho của các DN chưa mạnh mẽ, dự báo chỉ số tồn kho nguyên liệu trong tháng Mười một tiếp tục giảm nhẹ.

Chỉ số sản xuất

Chỉ số sản xuất trong tháng Mười là 47,35, giảm 1,5 so với tháng Chín, phù hợp với dự báo. Trong tháng Mười, do ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Quốc khánh và nhu cầu hạ nguồn yếu, tình hình sản xuất của ngành dệt sợi bông tiếp tục giảm. Cuộc xung đột thương mại TrungMỹ đã tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng, các DN phản ánh nhu cầu thị trường giảm, đơn đặt hàng ít hơn, một số DN thậm chí không nhận được đơn đặt hàng, sản xuất đang chậm lại rõ rệt. Từ dữ liệu của các DN được khảo sát cho thấy, sản lượng sợi và vải trong tháng Mười giảm tương ứng là 0,17% và 0,28% so với tháng Chín. Từ kết quả khảo sát và nghiên cứu của Hiệp hội cho thấy, nhu cầu của hạ nguồn trong tháng Mười một vẫn còn xu hướng giảm, mức độ nhận đơn đặt hàng tiếp tục giảm, tỷ lệ vận hành thiết bị của các DN giảm, chỉ số sản xuất trong tháng Mười một có xác suất giảm nhiều.

Chỉ số bán sản phẩm

Chỉ số bán hàng trong Tháng Mười là 48,94, tăng 1,67 so với tháng Chín. Sau kỳ nghỉ đầu tháng Mười, các DN hạ nguồn tập trung bổ sung hàng hóa, xét theo chủng loại hàng hóa, sợi dệt thoi bán tốt hơn một chút so với sợi dệt kim, sợi polyester bán tốt hơn so với tháng Chín, sợi viscose bán tạm được, thị trường sợi lõi giảm nhiệt; tình hình bán hàng của thị trường vải mộc nhìn chung vẫn được, một số DN cắt giảm giá để tăng doanh thu. Về mặt giá cả, giá trung bình của sợi 100% bông chải thô chi số 32 là 24.066 NDT/ tấn, giảm 241 NDT/tấn so với tháng Chín, giá trung bình của vải mộc 100% bông (vải chéo 32*32 130*70 2/147”) là 5,71 NDT/m, giảm 0,06 NDT/m so với tháng Chín. Từ dữ liệu của các DN được khảo sát cho thấy, lượng sợi bán ra trong Tháng Mười tăng 3,43% so với tháng Chín, lượng vải bán ra tăng 3,18% so với tháng Chín. Hiện nay, thị trường đang thiếu động lực để sôi động trở lại, cùng với việc xung đột thương mại Trung-Mỹ vẫn tiếp tục leo thang, dự báo chỉ số bán hàng trong tháng Mười một giảm.

Chỉ số tồn kho sản phẩm

Chỉ số tồn kho sản phẩm trong tháng Mười là 45,47, giảm 0,86 so với tháng 9, phù hợp với dự báo. Trong tháng Mười, việc sản xuất và bán hàng của ngành dệt sợi bông đã chậm lại, lượng tồn kho sản phẩm của các DN tiếp tục tăng. Theo kết quả khảo sát và nghiên cứu của Hiệp hội cho thấy, lượng tồn kho sản phẩm của các DN hoạt động tốt khoảng hai tuần đến một tháng, các DN có rủi ro về lượng hàng tồn kho nhiều hơn một tháng, đây là những loại sản phẩm về cơ bản là theo quy cách thông thường của thị trường. Lượng tồn kho của các nhà máy dệt vải đã giảm so với tháng Chín do sự thúc đẩy của việc cắt giảm giá để tăng doanh thu. Từ dữ liệu của các DN được khảo sát cho thấy, tồn kho sợi trong tháng Mười tăng 2,68% và vải mộc giảm 1,68%. Hiện nay, khối lượng và giá cả thị trường đều yếu, giá nguyên liệu thượng nguồn tiếp tục giảm, tâm lý tiêu cực của các DN hạ nguồn tăng, ý muốn mua sắm giảm, dự báo chỉ số tồn kho sản phẩm trong tháng Mười một giảm.

Chỉ số hoạt động kinh doanh

Chỉ số hoạt động của các DN trong tháng Mười là 47,11, giảm 1,14 so với tháng Chín, phù hợp với dự báo. Trong nửa đầu tháng Mười, lượng tồn kho nguyên liệu của các DN tương đối hợp lý, giá nguyên liệu phối giảm, lợi nhuận tăng lên trong ngắn hạn, nhưng trong nửa cuối tháng, giá nguyên liệu giảm dẫn đến giá sản phẩm giảm theo. Trong tháng Mười, số lượng nhân công trung bình trong ngành tiếp tục giảm. Theo tìm hiểu, vấn đề mà các DN quan tâm nhất hiện nay là giá nguyên liệu, động thái của cuộc xung đột thương mại Trung-Mỹ, lượng tồn kho thành phẩm và bán hàng có cân đối không, nhưng số DN có nhận định về tình hình thị trường trong tương lai suy yếu đã tăng, dự báo chỉ số kinh doanh trong tháng Mười một giảm.

Chú thích: Chỉ số phát triển của ngành dệt sợi bông của Trung Quốc đã được thu thập từ gần 200 DN dệt sợi cốt cán trong cả nước, thông qua việc tính toán gia quyền một số chỉ tiêu quan trọng, khi chỉ số này cao hơn 50, cho thấy ngành dệt sợi bông đang ở trong tình trạng tốt và dưới 50 là mức độ phát triển không tốt lắm.

Nguồn: Hiệp hội Dệt sợi Bông Trung Quốc

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads